sprog

Mission

Koncernen skal være teknologisk førende inden for koldformningsprocesser og gennem innovation og udvikling fremstille produkter, som betyder at kundernes konkurrenceevne forbedres.

Der skal udvikles en adfærd, hvor vi kontinuerligt forbedrer præstationen og lønsomheden af vore processer og supply chains.

 

Kundedrevet innovation

- sådan skabes merværdi og konkurrencekraft!

For AAOsteel er det ikke nok at kunne levere emner og produkter i bedste kvalitet. Vi ønsker også at gøre en forskel – og gennem vores løsninger skabe øget konkurrencekraft.

Det gør vi gennem innovation – og det er samarbejdet, der er kilde til vores store innovationskraft. For det er i mødet med kunden, at vi gennem afdækning af behov og ønsker får inspiration.
 

innovation2

 

Facts

Direktion AAOsteel

 

       

 

 

 
       

Bestyrelsen i Aage Østergaard A/S

Formand:

Kevin Müller EcoNautic Systems GmbH

Bestyrelsesmedlem:

Mogens Hørdum Sørensen Tium A/S

Bestyrelsesmedlem:

Jørn Hvidbjeg

Bestyrelsesmedlem:

Peter Lorentzen AVK A/S

 

 

Medarbejderrepræsentant:

Jesper Jusjong

Medarbejderrepræsentant:

Jan Christensen

Medarbejderrepræsentant:

Jane Hougaard

AAOsteel Group i tal:

 
Omsætning: 400 mio. DKK
Ansatte: 300 medarbejdere
Grundareal: 65.000 kvm.
Bebygget areal: 28.000 kvm.
 

Ejerskab:

Aage Østergaard A/S ejes fuldt ud af Tium A/S
 

D-U-N-S nummer:

Virksomhedens D-U-N-S nummer er: 
30-527-7196


 


 

Starten på dagens AAOsteel ligger tilbage i 1924, men faktisk er det først fra omkring 1950, at virksomheden bliver gearet til egentlig industriproduktion.

Fundamentet for dagens koncern blev lagt fra år 2000 og frem, hvor såvel de fysiske rammer som aktiviteterne blev løbende udvidet. I samme periode blev der foretaget en række opkøb af virksomheder inden for koncernens aktivitetsområde.

 

Her er nogle af de vigtigste fixpunkter i koncernens historie:

1924: Som 23-årig etablerer Aage Østergaard (koncernens grundlægger) egen sølvsmedie i Horsens

1950: Sortiment ændres til industriproduktion

1973: Udvikling af pladejernsremskive

1980: Generationsskifte, oprettelse af Aage Østergaard A/S og Aage Østergaards fond

1987: Køb af fabrik samt udflytning af Transmissionsafdelingen

1994: Opførelse af separat hal til klippeafdelingen

1997: Udvidelse af transmissionsafdelingen

1998: Udvikling af Poly-V skive

2000: Køb af ejendom og oprettelse af afdeling for robotautomatik på Vågøvej.
          Anskaffelse af avanceret anlæg til kombineret ”klipning og optræk” af remskiver

2004: Tilbygning samt køb af ny 630 tons AP&T hydraulisk presse 

2006: Opførelse af ny administrationsbygning 

2007: Ca. 6.000 m2 nybyggerier færdiggøres 

2012: Navneskift til AAOsteel

Vision

AAOsteel er den foretrukne samarbejdspartner gennem innovativ værdiskabelse og stærke værdier.

Kontakt AAOsteel:

aaosteel facade

Har du spørgsmål af teknisk art omkring værktøjsfremstilling eller er der forhold, som du ønsker uddybet, så kontakt os direkte på telefon +45 75 62 11 44

One Stop Shopping

Hos Steel Products kan du få totalløsningen. I samarbejde med kunderne står vi for konstruktion, udvikling og fremstilling af værktøjer og den efterfølgende produktion af emnerne.

Steel Products består af:
DFT-Presswork A/S
Aage Østergaard Horsens A/S
Brdr. Madsen Maskinteknik A/S

Mission

Koncernen skal være teknologisk
førende inden for koldformnings-
processer og gennem innovation 
og udvikling fremstille produkter,
som betyder at kundernes kon-
kurrenceevne forbedres.

Der skal udvikles en adfærd, hvor
vi kontinueligt forbedrer præsta-
tionen og lønsomheden af vore 
processer og supply chains.

Kontakt Steel Products

Ønsker du at vide mere om vores bearbejdnings-
processser, så kontakt os  
på tlf.: +45 75 62 11 44.

Gå til vores salgsafdeling

Web: Shark & Co.